Bestilling av den nye NG bibelen

1-9stk. 50 NOK / 10-49stk. 45 NOK / 50+ 35 NOK

Navn *
Navn

Til dere som har NG gruppe: Hvis dere som har NG gruppe vil dele ut bibler på deres skole, så kan dere søke om Frifond støtte for å dekke noe av utgiftene her http://www.nygenerasjon.no/frifond