Her har du en sjekkliste for en bibelutdeling! 


For å dele ut bibler til hele skolen

 • Spør rektoren om lov til å gå rundt i alle klasserom å dele ut bibler. Spør om hvordan dere kan gjøre det best praktisk.

 • Bestill bibler og plakater.

 • Skriv en tekst til plakatene feks om når og hvor neste samling er. 

 • Kjøp/lag kort til alle bibler .

 • Skriv et kort til biblene feks en liten personlig hilsen fra gruppen.

 • Finn ut hvem i gruppen som kan gå rundt. 

 • Be for aksjonen :) 

Saker som trengs:

 • Bibler

 • Kort med hilsen

 • Plakat til tavler rundt om på skolen med tekst

 • Tape og nåler til å sette opp plakater

 • Eventuelt noe godteri å dele ut sammen med biblene

 • Eventuelt pakkepapir til biblene

Du kan også dele ut bibler ved et stand, på toalettet, til en venn, i påskeegg eller som gave til avgangselevene m.m.