Lasse Spilling (grafisk), Espen Gilsvik (redaktør og skribent), David Haddeland (medredaktør og skribent), John Daniel Andersen (skribent), Cornelia Bregård (skribent), Siri Novak Jensen (skribent) og Leif Kåre Lysåker (skribent). 

I tillegg rettes en stor takk til de som har bidratt med vitnesbyrd og one-liners.