Høsten er igang og med det, forhåpentligvis, mange gode vaner! På Porsnes har NG-gruppen startet med fantastiske samlinger hver tirsdag!
En uke startet samlingen med en Mariekjeks-konkurranse der Jesusbrus var en helt topp premie. Det ble også en promo til en kristen festival i Halden, lek og muffins!

– Det ble en svært god samling på alle måter, sier Simon som er med i gruppen.
Hovednummeret, andakten, var en film som heter “Falling plates” og etter det snakket Simon om selve kjernen i den kristne troen.

– Jeg fortalte om at Guds kjærlighet er for alle, og at alt Gud gjør er i kjærlighet, sier Simon og fortsetter:
– Folk er veldig fornøyd og sier at de gleder seg til neste gang.

Som en perfekt avslutning ble de siste muffinsene delt ut til elever i korridorrene.