Den nystartede NG-gruppen på St. Hallvard VGS hadde nylig sitt første møte og sin første aksjon. Mange bønner ble bedt i forkant og de var godt forberedt!

Da dagen endelig kom stod gruppen klar utenfor skolen med kakao og lapper som både informerte om gruppen, men som også oppmuntret elevene. Det var mange som gladelig tok imot de varme koppene i den kalde høstluften, tidlig den morgenen før skoledagen begynte.

Elevene hadde bare gode ting å si om aksjonen:
“Dagen min ble så bra på grunn av det!”
“Dette er den beste skoledagen hittil i år”

Til slutt kom 9 personer på møtet hvor en pastor talte, men mange, mange flere ble berørt av aksjonen. Utrolig mye godt kan komme ut av en oppmuntrende kopp med kakao på morgenkvisten, en varm bolle i hånden eller bare ett enkelt smil. Bare det at én enkelt person føler seg sett, gjennom et smil eller en ‘free hug’ kan være livsforvandlende.