Her er en hilsen fra Hannah og den nystarta NG-gruppen på Bore US:

- Første gang vi hadde møte, møtte det opp nesten 60 stk og neste gang var det nesten 50 stk. Vi syntes det har gått veldig bra, og det virker som de andre også liker det. Vi har snakket litt om hvorfor vi er kristne og fortalt litt om hva det vil si å være kristen. I tillegg har vi fått delt ut bibler til de som ville ha det.

- Vi satser på at det blir et bra halvår denne våren :)