- Idag har vi hatt bibelutdeling på Kongsbakken VGS her i Tromsø! Vi har bestilt masse bibler med støtte fra Frifond og forskjellige kirker, og fikk besøk fra noen bibelskoleelever fra Bibelskolen i Grimstad som også var med. Vi hadde stand og gikk også rundt på skolen. Opplevde at mange klassen min både ble glad og nysgjerrig da vi tilbød dem en bibel, og ca. halvparten takket ja! 
Tips: mange som egentlig hadde takket nei endte opp med å si ja da de fikk vite at Ny Generasjon-bibelen er en skikkelig hipsterbibel!

Det er så ekstremt mye kraft i Guds ord! Vi vet at den hellige ånd må til for at folks liv skal bli forandra, og vi ber om at Gud må bruke biblene og oss til at folk på skolen vår skal bli kjent med Jesus!

Johanne, medlem i NG-gruppen.