Espen Gilsvik som har vært involvert i organisasjonen i 13 år, og daglig leder i 10 år, gir nå stafettpinnen videre. David Haddeland tar nå over som daglig leder i Ny Generasjon.

espen.jpg
Ny Generasjon har betydd mye for meg som arbeidsplass, men kanskje enda mer som visjonær bevegelse. Å få være med på å trene og inspirere unge mennesker til å forvandle Guds kjærlighet fra en irrelevant abstraksjon til en håndgripelig praksis som preger skolehverdagen har vært et stort privilegium. Jeg har klokketro på at Ny Generasjon fortsetter i en god retning og er takknemlig for tiden jeg har fått være en del av dette.
— Espen Gilsvik
 

David Haddeland har vært aktiv i organisasjonen på nasjonalt plan de siste 6 årene, og har det siste året fungert som konstituert daglig leder. 

 
david.jpg
 
Vi har spennende prosjekter på gang. Først jobber vi med godhetsuka. Det neste prosjektet vårt er en stor nasjonal ungdomsfestival UT17 som gjøres sammen med flere nasjonale organisasjoner og lokale kirker, der ett av hovedfokusene er å gi evangeliet videre til norske skoler. Vi jobber også med å få på plass en ny versjon av NG-bibelen som lanseres på UT17. Alle disse prosjektene har som mål å inspirere, utruste og hjelpe ungdommer og studenter til å gi Jesus til sine medelever. På skoler rundt om i landet finnes det så mange unge helter som virkelig gjør en stor forskjell når de ber for skolen sin og viser klassen eller vaskedama ett glimt av Guds kjærlighet
— David Haddeland

Ny Generasjon satte for flere år siden noen hårete mål frem mot 2020. Vi ønsker å se 500 NG-grupper på Norges skoler, for å gi flere hundretusen elever og studenter muligheten til å være innenfor rekkevidden av evangeliet på sin skole. For å klare dette og gjøre jobben Ny Generasjon er ment å gjøre, henvender vi oss til lokale kirker. Vi ønsker å samarbeide med alle kirker som aktivt ønsker å gjøre bruk av Ny Generasjon for å gjøre Jesus tilgjengelig og kjent på den viktigste arenaen i Norge, nemlig skolen.

Visjonen er ambisiøs, potensialet stor og behovene mange. Dette er ikke en visjon som en kirke, ett kirkesamfunn eller en dedikert stab kan nå. For å gjøre evangeliet tilgjengelig for Norges ungdom, så trenger vi at du som leser dette engasjerer deg. Be for skolene i ditt nærområde, back unge mennesker sine initiativ på skolene sine og vær med å bære arbeidet økonomisk. Hvis du bidrar med det du kan, så kan vi garantere at vi skal gjøre det vi kan.

Sammen for Norges ungdom!