Hvordan er Ny Generasjons relasjon til lokale menigheter?
Ny Generasjon ønsker å hjelpe og ikke på noen måte erstatte den lokale forsamlingen i et område. Hjertet i arbeidet er å oppmuntre og hjelpe kristne elever og studenter til å be for deres skole/studiested og å gi de gode nyhetene om Jesus videre på en kreativ måte. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å være aktive i en kirke. Ny Generasjon ønsker å være menighetens utstrakte arm til den viktigste misjonsarenaen i landet- skolene og universitetene.

Hva er Ny Generasjons holdning til lignende organisasjoner i Norge?
Ny Generasjon utfyller og konkurrerer ikke med andre lignende organisasjoner som ønsker å spre evangeliet. Vi heier på hverandre og tror at oppdraget er så stort at vi trenger hverandre og trenger å stå sammen.

Hvordan kan jeg som ungdomsleder/pastor bli involvert?
Hvis du ønsker å vite mer, vil vi gjerne sende deg informasjon, besøke ungdomsgruppa eller andre arrangement som dere har. Ta gjerne kontakt med oss for et slikt besøk. Vi kan hjelpe til med oppstart av grupper på skolene, inspirere ungdommene og sende noen fra vårt nettverk til å ha ledertrening, tips til ulike måter å drive en gruppe på og lignende. Hvis deres kirke blir involvert som en partnerkirke, vil dere også bli invitert til vår gruppelederdag der vi vil ha noe eget opplegg for kirkeledere. 

Hvordan lykkes Ny Generasjon med å ha enhet i en gruppe med kristne fra ulike kirkesamfunn?
Vi tror at det ligger på Guds hjerte at vi kan stå sammen i enhet. Det beste er at dette kan skje tidlig i livet. Derfor er det viktig at våre medlemmer fokuserer på å være vitner på sin skole mer enn å vektlegge ulikheter en måtte ha. Inngående bibelstudier om ulike læresetninger og om kirkesamfunnenes ulike tradisjoner er overlatt til den lokale menighet. På den måten får Ny Generasjon-gruppen mulighet til å fokusere på å nå ut med evangeliet og gjøre sin skole til et bedre sted.

Jeg er ferdig på skolen, bør jeg melde meg ut av Ny Generasjon?

Det er både mulig og ønskelig at du fortsetter som medlem i Ny Generasjon selv om du ikke er med i styret av en lokal avdeling lenger. Kanskje har du begynt på en ny skole, da kan du involvere deg i arbeidet som allerede finnes der - eventuelt starte en ny gruppe. Hvis du er ferdig som elev og student, kan du frem til året du fyller 26 år være vanlig medlem. Vi får statsstøtte for alle medlemmer under 26 år. Det går også an å gi månedlige gaver til arbeidet og du kan fortsette som støttemedlem når du har fylt 26 år.