Lørdag 21.oktober er det klart for gruppelederdagen 2017. Det blir program fra 10.00 - 18.00. Det er dermed mulig å reise inn til Oslo fra de fleste steder i landet kun for dagen, men det er også muligheter å legge en helg til hovedstaden. 

På gruppelederdagen blir det møter, lovsang, bønn for landets skoler, seminarer, workshops, nydelig lunsj og dessert, ressurser og herlig fellesskap med NG-ledere fra hele landet. I år er det mulig å ta med seg alle du ønsker fra din skole som er med i NG-gruppa, og det er også mulig å ta med seg andre som man tror vil være interesserte i å starte NG-gruppe på sin skole. Det blir også noe eget opplegg for ungdomsledere i løpet av dagen, så inviter gjerne med deg din ungdomsleder også!

Hvis du har vært på gruppelederdagen før, så vet du at du må få med deg denne dagen igjen i år, og hvis du ikke har vært der før - så er dette en dag som kommer til å bli viktig for deg og din skole. Vi kan garantere en vitamininjeksjon av inspirasjon, og vi ber om at Gud vil gi deg og dine skoler drømmer og visjoner som gjør at Jesus blir gjort kjent på din skole. 

Hvis dere har NG-gruppe på skolen din, kan dere søke om reisestøtte til arrangementet. Ved påmelding kan dere også søke om å få dekket deltakeravgiften for arrangementet. Dere vil da få utbetalt disse pengene og bli fakturert for samme summen som dere får utbetalt ved påmelding.

 

Priser for påmelding:

Ungdomsledere fra partnerkirker                           Gratis + 300 kr for ressurspakken. 

Andre ungdomsledere                                            300 kr + 300 kr ekstra for ressurspakken. 

Deltakere under 26 år inkl medlemskap                300 kr + 300 kr ekstra for ressurspakken. 

NG gruppe pr person (NG medlem)                       Gratis

NG gruppe pr person (ikke medlem)                      100 kr

 

 

Du kan søke om reisestøtte for å delta på gruppelederdagen

Satser for reisestøtte:
Nord (Finnmark, Nordland, Troms): 1200 kr/pers

Midt (Trøndelag, Møre og Sogn): 900 kr/pers

Sør/vest (Rogaland, Hordaland, Vest-Agder): 800 kr/pers

Telemark, Aust-Agder, Oppland, Hedmark: 500 kr/pers

Vestfold/Østfold: 250 kr/pers

Buskerud: 200 kr/pers

Akershus: 100 kr/pers

Reisestøtten blir utbetalt fra medio august og fortløpende frem til GLD17. Hvis reiseutgiftene dine overstiger støtten du får, kan du sende en mail til hei@nygenerasjon.no  for å søke om å få dekket mer av reiseutgiftene dine. Kvitteringer vedlegges da og mailen må sendes innen 30.okt. Støtten som overstiger reisesatsene blir utbetalt innen 5.nov.