Man lar seg fascinere av folk som strekker grensene for hva som er
mulig. Roald Amundsen var bokstavelig talt en grensesprenger.
Første mannen som nådde både nordpolen og sørpolen. Ikke kun
landet i Europa med de festlige folkedansdraktene, men to av
ytterpunktene på kloden.


Hvis Amundsen kunne strekke grenser, da kan vel vi sprenge dem?
Med konseptet ”grensesprengende” så ønsker vi å inspirere til å se
hva som kan skje hvis Gud kan få lov til å sprenge noen grenser i våre
egne liv. Hva er mulighetene i din hverdag hvis vi slipper en
ubegrenset Gud til? En kveld der først og fremst Guds grenseløse
kjærlighet får lov til å slippe til.


Kostnadene for ungdomsmøtet ”Grensesprengende” er 2500 kr i
honorar + reiseutgifter, overnatting og mat for 1-2 personer.
Tilbys også som seminar i forkant eller i etterkant av musikalteater
eller ungdomsmøte. Seminaret koster 1000 kr i sammenheng med et
annet møte.


Vi kommer gjerne også og bidrar på søndagsmøter med forkynnelse.
Honoraret på søndagsmøter er også på 2500 kr. Ved kombinasjon av
flere møter, konferanser med flere prekensesjoner eller lignende, så
tilbyr vi rabatterte pakkepriser.


Sammen gir vi evangeliet til Norges ungdom!