Trøkket på dagens ungdomsgenerasjon er stort. Ungdommer skal lykkes på hjemmebane, på skolen og i fritiden sin.  Presset er stort - for stort. Dagens generasjon med unge har bedre karakterer, er mindre kriminelle og utad ser de mer prektige ut enn noen gang. Allikevel har ungdom aldri hatt så store psykiske utfordringer som nå, og reseptheftene på anti-depressiva har aldri vært delt ut i høyere takt enn nå. 

Generasjon prestasjon eller generasjon perfekt er en samfunnsutfordring, også innenfor kirkens fire vegger. I 2016 er Ny Generasjon på reisefot for å sette fokus på dette viktige temaet. Gjennom kreativ forkynnelse på ungdomsmøter med bruk av video, keynote, illustrasjoner og historier - vil ungdommene i din kirke få Guds perspektiv og Guds sannheter om hvem vi er. Da kan man bli inspirert og utfordret til å gjøre Jesus kjent på sin skole med hvilepuls, vel vitende om at Mr.Perfect himself J.C backer og hjelper slik at det å være en misjonær på sin skole ikke blir enda en tvangstrøye.