Vil din kirke skape historie?

Skolen er landets største misjonsfelt med hundretusener av elever og studenter. Ny Generasjon ønsker å være kirkens ressurs i å nå Norges skoleungdom med evangeliet om Jesus Kristus. På skoler over hele landet er det unge helter som ber for sine venner, sprer godhet, forkynner om Guds kjærlighet og deler ut bibler til sin klasse. 

Vi tror det er med på å skape historie. En historie om flere unge mennesker som får tak på livet i Jesus, og unge kristne som får uvurderlig ledelseserfaring. Vil din kirke være med på å skape flere slike historier? Vi inviterer dere til å bli oss på nasjonal giversøndag, der din kirke kan få lov til å bidra til at Norges ungdom blir kjent med Jesus. 

Send oss en mail til hei@nygenerasjon.no for å bli med på giversøndagen. Vi vil gjerne sende dere videoer og materiale slik at det blir enkelt for dere å bli med. Hvis dere ønsker besøk fra en person ifra Ny Generasjon denne søndagen, så har vi mulighet til å besøke noen kirker. Vi kan holde prekenen på søndagsmøte, og har også mulighet til å presentere arbeidet til Ny Generasjon i forbindelse med kollekten. 

Sammen for Norges ungdom!

Ny Generasjon sitt kontonr er 78740534423 
Vipps: Ny Generasjon Norge #10687