START GRUPPE

Send en mail til oss i Ny Generasjon, eller registrer deres gruppe på NyGenerasjon.no

Her kan du enkelt registrere gruppen din, så tar vi kontakt med deg/dere.

 

AKTIVITETER PÅ SKOLEN 

Gjennom skoleåret arrangerer dere som Ny Generasjons-gruppe aktiviteter med ønske om å gjøre Jesu kjærlighet synlig på deres skole og studiested. Det er ingen fasit på hvor mye dere må gjøre, eller hvor ofte. Det er helt opp til dere som gruppe. Noen grupper har aktivitet hver uke, andre hver måned, og noen har et par aktiviteter i semesteret. 

Litt ideer til hva dere kan gjøre finner dere på denne siden her, ellers er det bare kreativiteten som setter grenser.

 

SØK OM FRIFOND

Ny Generasjon får en del frifondsmidler hvert år igjennom LNU. Midlene kommer blant annet ifra overskuddet til norsk tipping, så hver gang du spiller lotto (og ikke blir milionær), så går noen av kronene til Ny Generasjon og andre ungdomsorganisasjoner i Norge. 

Vi får disse midlene fordi vi har NG-grupper på skolene og fordi at unge folk under 26 år er medlemmer i Ny Generasjon. Pengene er ment som en hjelp til deg som driver Ny Generasjon på skolen din, og man kan søke om støtte til ulike prosjekter man ønsker å gjennomføre for å spre Guds kjærlighet. 

Noen søker om penger til bibler, noen til kakaoutdeling, konsert, stand, handlevognrace, anti-mobbekampanje. Mulighetene er uendelige - det er bare å bruke kreativiteten!

 

GRUPPELEDERDAGEN 

Bli med på gruppelederdagen! På gruppelederdagen blir det lovsang, bønn for landets skoler, seminarer, workshops, nydelig lunsj og dessert, ressurser og herlig fellesskap med NG-grupper fra hele landet. I år er det mulig å ta med seg alle du ønsker fra din skole som er med i NG-gruppa, og det er også mulig å ta med seg andre som man tror vil være interesserte i å starte NG-gruppe på sin skole. Ta gjerne med hele Ny Generasjons-gruppen, dere er så velkomne! 

 

FRIFOND-RAPPORT

Frifond-rapport er en veldig enkel rapport hvor dere må fylle ut hvor mye penger dere fikk utbetalt, hva dere har igjen og hva dere har brukt pengene på. Denne blir sendt på gruppeleders mailadresse. Det er kun de som har mottatt Frifonds-støtte som trenger å fylle ut denne rapporten.  

 

ÅRSRAPPORT

Årsrapport fylles ut av alle grupper hvert kalenderår. Denne rapporten fylles ut uavhengig av om gruppen har fått pengestøtte eller ikke. Dette er en rapport som blir sendt til gruppeleders mailadresse. Vi hjelper dere gjerne om det er noe som er uklart rundt årsrapporten!

 

OPPFØLGING 

Vi i NG-staben vil minst ringe din gruppe to ganger hvert semester for å høre hvordan det går, og om vi kan være til hjelp med noe. Ellers er det bare å sende oss en mail, så hjelper vi dere med det vi kan. Send mail til hei@nygenerasjon.no så svarer vi deg så fort vi kan.

Har dere spørsmål, ikke vær redd for å ta kontakt: hei@nygenerasjon.no