IMG_5053.jpg
5.png
1.png
IMG_5053.jpg

NG + KIRKEN = SANTKirken er verdens håp! Sammen kan vi gjøre evangeliet tilgjengelig til Norges unge elever og studenter.

SCROLL DOWN

NG + KIRKEN = SANTKirken er verdens håp! Sammen kan vi gjøre evangeliet tilgjengelig til Norges unge elever og studenter.

Vi tar Jesus på ordet når han sier at "Jeg vil bygge min menighet".

Det er kirkens oppdrag å gjøre evangeliet kjent for alle mennesker. Ny Generasjon ønsker å være den lokale kirkens redskap for å gjøre Jesus kjent på skolene. Skolen er en av de mest effektive arenaene for dette oppdraget. En lokal kirke som gjør evangeliet kjent på skolene vil på sikt gi alle i sitt nærområde kjennskap til evangeliet.
Ny Generasjon er det perfekte redskapet for kirken som vil gjøre Jesus kjent på skolene. Ny Generasjon ønsker å gå i kompaniskap med de kirker som har dette målet.

Dette kaller vi PARTNERKIRKE.

 

Sebastian er misjonær på sin skole. Hør hans historie!

5.png

Partnerkirke


Både Ny Generasjon og kirken ønsker at ungdommer skal bli kjent med Jesus. Med nesten 900.000 elever og studenter i Norge tror vi at skolen er en viktig arena for kirken å være tilstede på.

Partnerkirke


Både Ny Generasjon og kirken ønsker at ungdommer skal bli kjent med Jesus. Med nesten 900.000 elever og studenter i Norge tror vi at skolen er en viktig arena for kirken å være tilstede på.

En partnerkirke:

 •  Har som en del av sin visjon å gjøre Jesus kjent på skolene i sitt område og bruker Ny Generasjon som et redskap for at det skal skje. 
 • Inspirerer og oppmuntrer elevene fra kirken til å engasjere seg i NG-grupper på sine skoler.
 • Følger opp elevene som er engasjert i Ny Generasjon på sine skoler.
 • Er med som støttepartner med selvvalgt beløp fra 500 kroner og oppover.

Ny Generasjon tilbyr:

 • Enkle rammer for presentasjon av Jesus på skolen.
 • Materiell og ressurser. 
 • Nasjonal overbygning. 
 • Tverrkirkelig nettverk. 
 • Felles tilhørighet og identitet.
 • Basistrening og inspirasjon.
 • Økonomisk støtte gjennom LNU Frifond.
 • Nettverk for ungdomsledere.

 

SITATER FRA PARTNERKIRKER:

Det er godt å kunne stå sammen med Ny Generasjon som partnerkirke. Ny Generasjon gjør et utrolig viktig arbeid i skolene i landet vårt, og vi trenger å stå sammen med dem i bønn og økonomi. De gjør en evangelistgjerning blant tenåringer noe som har bært frukt og som bærer frukt og det takker jeg Gud for.
— Mark Wootton, Pastor Tabernaklet Haugesund
Vi i Den frie evangeliske forsamling i Drammen er partnerkirke med Ny Generasjon fordi vi ser viktigheten av å nå elevene i videregående skole i Drammen med de fantastiske nyhetene om Jesus.
— Vidar Aronsen, Pastor Den frie evangeliske forsamling Drammen
Ny Generasjon har ressursene vi trenger for å etablere kristen-kontakt på skolene i byen her. Det er oppmuntrende og motiverende for kristne ungdommer at de har Ny Generasjon i ryggen.
— Rolf Skavern, Pastor Pinsekirken Ellverum

En film fra Sentrumkirken og noen av NG-gruppene i Sandnes: 

1.png

BESØK FRA NG?


Vi kommer gjerne på besøk til din kirke eller arrangement for å inspirere deres ungdommer.

BESØK FRA NG?


Vi kommer gjerne på besøk til din kirke eller arrangement for å inspirere deres ungdommer.

Grensesprengende


Man lar seg fascinere av folk som strekker grensene for hva som er mulig. Roald Amundsen var bokstavelig talt en grensesprenger. Første mannen som nådde både nordpolen og sørpolen. Ikke kun landet i Europa med de festlige folkedansdraktene, men to av ytterpunktene på kloden.


Hvis Amundsen kunne strekke grenser, da kan vel vi sprenge dem? Med konseptet ”grensesprengende” så ønsker vi å inspirere til å se hva som kan skje hvis Gud kan få lov til å sprenge noen grenser i våre egne liv. Hva er mulighetene i din hverdag hvis vi slipper en ubegrenset Gud til? En kveld der først og fremst Guds grenseløse kjærlighet får lov til å slippe til.


Kostnadene for ungdomsmøtet ”Grensesprengende” er 2500 kr i honorar + reiseutgifter, overnatting og mat for 1-2 personer. Tilbys også som seminar i forkant eller i etterkant av musikalteater eller ungdomsmøte. Seminaret koster 1000 kr i sammenheng med et annet møte.


Vi kommer gjerne også og bidrar på søndagsmøter med forkynnelse. Honoraret på søndagsmøter er også på 2500 kr. Ved kombinasjon av flere møter, konferanser med flere prekensesjoner eller lignende, så tilbyr vi rabatterte pakkepriser.


Sammen gir vi evangeliet til Norges ungdom!