1.png
3.png
5.png
6.png
1.png

OM NG


Ny Generasjon handler om unge mennesker som gjør Jesus kjent på sine skoler og studiesteder. De møtes i friminutt på tvers av kirkesamfunn der de ber for sine medelever og på en kreativ måte formidler Guds kjærlighet i ord og handling. 

SCROLL DOWN

OM NG


Ny Generasjon handler om unge mennesker som gjør Jesus kjent på sine skoler og studiesteder. De møtes i friminutt på tvers av kirkesamfunn der de ber for sine medelever og på en kreativ måte formidler Guds kjærlighet i ord og handling. 

3.png

NG-GRUPPER


"Min skole - Mitt ansvar" er et motto vi ofte bruker i Ny Generasjon. Det er elevene selv som tar initiativ og som bestemmer over hva de ønsker å gjøre på sin skole. Ved å starte en NG-gruppe får man tips, ressurser, inspirasjon og kobling til tusenvis av unge kristne som er engasjert i Ny Generasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

 

NG-GRUPPER


"Min skole - Mitt ansvar" er et motto vi ofte bruker i Ny Generasjon. Det er elevene selv som tar initiativ og som bestemmer over hva de ønsker å gjøre på sin skole. Ved å starte en NG-gruppe får man tips, ressurser, inspirasjon og kobling til tusenvis av unge kristne som er engasjert i Ny Generasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

 

5.png

Økonomi & struktur


Økonomi & struktur


Å bli månedsgiver eller partnerkirke i Ny Generasjon er å gi evangeliet til Norges ungdom. Månedlige givere støtter arbeidet i bønn og med sine ressurser, som gjør det mulig for oss å utvikle ressurser til skolegruppene og å inspirere flere ungdommer til å gi Jesus til sin skole. Vi forvalter hver krone på best mulig måte, slik at vår visjon kan bli til virkelighet.

Ny Generasjon er medlem av LNU og får statsstøtte av LNU og Fordelingsutvalget, underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Mesteparten av finansiering av virksomheten foregår gjennom faste givere i tillegg til arrangementsinntekter og salg m.m. 

Ny Generasjon er en frittstående organisasjon uten bindinger til én bestemt kirke, trossamfunn eller andre kristne organisasjoner. Vi har kontakt med og jobber sammen med bredden av kirkesamfunn på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

6.png

VEDTEKTER


VEDTEKTER


NY GENERASJON - STYRET

stab_sq_andre.jpg

Andre Birkeland - Styreleder

IMG_3310.JPG

David Haddeland - Daglig leder

Har jobbet i Ny Generasjon i 5 år og har en bachelor i ledelse og teologi.

Norges skoler er det største misjonsfeltet vi har i vårt land. Potensialet er enormt når ungdommer gjør Jesus kjent på sine skoler og får koblet sine venner til kirka så de kan bli helhjertede disipler av Gud selv

1001365_10153039010985125_1538998812_n.jpg

Hans Martin Skagestad - evangelist Troens Bevis.

Skal Norge forandres og skal Norge møte Jesus så er det helt avgjørende at vi bruker skolene. Det er en arena der alle er. 

Som tidligere ungdomspastor og nå menighetsleder så ser jeg at menighetene trenger NY Generasjon. Dette er er viktig arbeid som jeg er glad for å være en del av.

IMG_3315.JPG

Eli Karine Vik - Jusstudent med erfaring fra politikk, organisasjonsliv og menighet.

Jeg ønsker å bidra til at kristne tar med seg Jesus ut av kirka og inn på alle livets arenaer.

unnamed.jpg

Ingvild Selle Rundberg - student ved Universitetet i Stavanger og leder for NG-gruppen der.

Norge trenger frimodige kristne som står for det de tror på. Ny Generasjon gjør det enkelt for unge mennesker å være synlige kristne i sin verden, og jeg ønsker å bidra til at flere ungdommer forstår at Jesus er for bra til at vi kan holde han for oss selv. 

IMG_5205.jpeg

Tomas Neteland

Jeg heier på alle som lar troen berøre alle deler av livet.

NG er et nydelig verktøy for alle som lever nettopp sånn på sine skoler.

Å sitte i styret for NG er et stort privilegium og et verv jeg bærer med stor ydmykhet og respekt.

Jeg tror og ber om at det beste ligger foran Norges skoler!

saralouise.jpeg

Sara Louise Emmerhoff

Skjermbilde 2017-11-24 kl. 09.50.06.png
Skjermbilde 2017-11-24 kl. 09.50.06.png