1.png
3.png
5.png
6.png
1.png

OM NG


Ny Generasjon handler om unge mennesker som gjør Jesus kjent på sine skoler og studiesteder. De møtes i friminutt på tvers av kirkesamfunn der de ber for sine medelever og på en kreativ måte formidler Guds kjærlighet i ord og handling. 

SCROLL DOWN

OM NG


Ny Generasjon handler om unge mennesker som gjør Jesus kjent på sine skoler og studiesteder. De møtes i friminutt på tvers av kirkesamfunn der de ber for sine medelever og på en kreativ måte formidler Guds kjærlighet i ord og handling. 

3.png

NG-GRUPPER


"Min skole - Mitt ansvar" er et motto vi ofte bruker i Ny Generasjon. Det er elevene selv som tar initiativ og som bestemmer over hva de ønsker å gjøre på sin skole. Ved å starte en NG-gruppe får man tips, ressurser, inspirasjon og kobling til tusenvis av unge kristne som er engasjert i Ny Generasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

 

NG-GRUPPER


"Min skole - Mitt ansvar" er et motto vi ofte bruker i Ny Generasjon. Det er elevene selv som tar initiativ og som bestemmer over hva de ønsker å gjøre på sin skole. Ved å starte en NG-gruppe får man tips, ressurser, inspirasjon og kobling til tusenvis av unge kristne som er engasjert i Ny Generasjon, både nasjonalt og internasjonalt.

 

5.png

Økonomi & struktur


Økonomi & struktur


Å bli månedsgiver eller partnerkirke i Ny Generasjon er å gi evangeliet til Norges ungdom. Månedlige givere støtter arbeidet i bønn og med sine ressurser, som gjør det mulig for oss å utvikle ressurser til skolegruppene og å inspirere flere ungdommer til å gi Jesus til sin skole. Vi forvalter hver krone på best mulig måte, slik at vår visjon kan bli til virkelighet.

Ny Generasjon er medlem av LNU og får statsstøtte av LNU og Fordelingsutvalget, underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Mesteparten av finansiering av virksomheten foregår gjennom faste givere i tillegg til arrangementsinntekter og salg m.m. 

Ny Generasjon er en frittstående organisasjon uten bindinger til én bestemt kirke, trossamfunn eller andre kristne organisasjoner. Vi har kontakt med og jobber sammen med bredden av kirkesamfunn på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

6.png

VEDTEKTER


VEDTEKTER


Ny Generasjon-styret

IMG_3310.JPG

David Haddeland - konstituert Daglig leder skoleåret 16/17. Har jobbet i Ny Generasjon i 5 år og har en bachelor i ledelse og teologi.

Norges skoler er det største misjonsfeltet vi har i vårt land. Potensialet er enormt når ungdommer gjør Jesus kjent på sine skoler og får koblet sine venner til kirka så de kan bli helhjertede disipler av Gud selv

IMG_3312.JPG

Miriam Sommerseth - Ungdomspastor i Betel Hommersåk og utdannet lærer.  

Jeg tok imot Jesus som 16-åring og har ikke angret et sekund på det valget. Nå vil jeg gi det jeg har fått videre - slik at flere 16-åringer i Norge kan få ta valget om å følge Jesus. Ungdommer i Norge trenger å høre om Jesus og det vil jeg gjøre noe med, derfor er jeg engasjert i Ny Generasjon.

IMG_3315.JPG

Eli Karine Vik - Jusstudent med erfaring fra politikk, organisasjonsliv og menighet.

Jeg ønsker å bidra til at kristne tar med seg Jesus ut av kirka og inn på alle livets arenaer.

1001365_10153039010985125_1538998812_n.jpg

Hans Martin Skagestad - evangelist Troens Bevis.

Skal Norge forandres og skal Norge møte Jesus så er det helt avgjørende at vi bruker skolene. Det er en arena der alle er. 

Som tidligere ungdomspastor og nå menighetsleder så ser jeg at menighetene trenger NY Generasjon. Dette er er viktig arbeid som jeg er glad for å være en del av.

IMG_1794.JPG

Per Eivind Kvammen - Pastor Sentrumkirken Sandnes.

Som pastor i en kirke som ønsker å nå den oppvoksende generasjon er skolen kanskje den viktigste arenaen å synliggjøre troen på Jesus. Derfor har det vært naturlig både for meg og for kirken vår å engasjere oss i Ny Generasjon.