En partnerkirke:

 • Har som en del av sin visjon å gjøre Jesus kjent på skolene i sitt område og bruker Ny Generasjon som et redskap for at det skal skje.

 • Inspirerer og oppmuntrer elevene fra kirken til å engasjere seg i NG-grupper på sine skoler.

 • Følger opp elevene som er engasjert i Ny Generasjon på sine skoler.

 • Er med som støttepartner med selvvalgt beløp fra 500 kroner og oppover.

Ny Generasjon tilbyr:

 • Enkle rammer for presentasjon av Jesus på skolen.

 • Materiell og ressurser.

 • Nasjonal overbygning.

 • Tverrkirkelig nettverk.

 • Felles tilhørighet og identitet

 • Basistrening og inspirasjon

 • Økonomisk støtte gjennom LNU Frifond

 • Nettverk for ungdomsledere