Partnerkirke.png
Partnerkirke2.png
Partnerkirke.png

Velkommen!


til partnerkirkenes egne sider. 

SCROLL DOWN

Velkommen!


til partnerkirkenes egne sider. 

Vi i Ny Generasjon ønsker å hjelpe dere som er den lokale kirken med å få delt Jesus på deres lokale skoler. Vi tror nøkkelen for at ungdom skal stå frem på sine skoler er den lokale menigheten. Ungdommer trenger kirken i ryggen når han/hun står frem på sin skole. Vi i Ny Generasjon gjør alt vi kan for å hjelpe ungdommer og menigheter til å få dette til!

På denne siden har vi noen ressurser som dere kan bruke. Kontakt oss gjerne om det er noen flere ressurser dere kunne hatt bruk for! 

 

Her kan du se hvilke NG-grupper som finnes i din by! 

Partnerkirke2.png

Ressurser


Ressurser


Prekener

Brille-Jesus Preken

Powerpoint til Brille-Jesus


Besøk fra NG