Rapporten må fylles ut. Ved ikke utfylt rapport vil det ikke kunne utbetales nye midler til høsten og tidligere tildelte midler kan bli krevd tilbakeført. Bilder og historier om hva som har skjedd på din skole, sendes på mail til hei@nygenerasjon.no :)