SØK om ressurspakken og/eller reisestøtte for UT17/gruppelederdagen

 
Navn *
Navn
Jeg søker om
 

Satser for reisestøtte:

Nord (Finnmark, Nordland, Troms): 1200 kr/pers

 Midt (Trøndelag, Møre og Sogn): 900 kr/pers

 Sør/vest (Rogaland, Hordaland, Vest-Agder): 800 kr/pers

 Telemark, Aust-Agder, Oppland, Hedmark: 500 kr/pers

 Vestfold/Østfold: 250 kr/pers

Buskerud: 200 kr/pers

Akershus: 100 kr/pers

 

Reisestøtten blir utbetalt fra medio august og fortløpende frem til GLD17. Hvis reiseutgiftene dine overstiger støtten du får, kan du sende en mail til hei@nygenerasjon.no  for å søke om å få dekket mer av reiseutgiftene dine. Kvitteringer vedlegges da og mailen må sendes innen 30.okt. Støtten som overstiger reisesatsene blir utbetalt innen 5.nov.