Ny Generasjon-styret

IMG_3310.JPG

David Haddeland - konstituert Daglig leder skoleåret 16/17. Har jobbet i Ny Generasjon i 5 år og har en bachelor i ledelse og teologi.

Norges skoler er det største misjonsfeltet vi har i vårt land. Potensialet er enormt når ungdommer gjør Jesus kjent på sine skoler og får koblet sine venner til kirka så de kan bli helhjertede disipler av Gud selv

IMG_3312.JPG

Miriam Sommerseth - Ungdomspastor i Betel Hommersåk og utdannet lærer.  

Jeg tok imot Jesus som 16-åring og har ikke angret et sekund på det valget. Nå vil jeg gi det jeg har fått videre - slik at flere 16-åringer i Norge kan få ta valget om å følge Jesus. Ungdommer i Norge trenger å høre om Jesus og det vil jeg gjøre noe med, derfor er jeg engasjert i Ny Generasjon.

IMG_3315.JPG

Eli Karine Vik - Jusstudent med erfaring fra politikk, organisasjonsliv og menighet.

Jeg ønsker å bidra til at kristne tar med seg Jesus ut av kirka og inn på alle livets arenaer.

1001365_10153039010985125_1538998812_n.jpg

Hans Martin Skagestad - evangelist Troens Bevis.

Skal Norge forandres og skal Norge møte Jesus så er det helt avgjørende at vi bruker skolene. Det er en arena der alle er. 

Som tidligere ungdomspastor og nå menighetsleder så ser jeg at menighetene trenger NY Generasjon. Dette er er viktig arbeid som jeg er glad for å være en del av.

IMG_1794.JPG

Per Eivind Kvammen - Pastor Sentrumkirken Sandnes.

Som pastor i en kirke som ønsker å nå den oppvoksende generasjon er skolen kanskje den viktigste arenaen å synliggjøre troen på Jesus. Derfor har det vært naturlig både for meg og for kirken vår å engasjere oss i Ny Generasjon.