Uttalelse fra Ny Generasjon angående "Jesus Movement"

Stephan Christiansen, grunnlegger av Ny Generasjon Norge, har uttrykt at han starter ett nytt skole og studentarbeid, kalt “Jesus Movement”. Utifra dette ser Ny Generasjon et behov fra vår side for å tydeliggjøre de prosessene som har foregått i 2017/18.

 

Stephan har hatt roller som daglig leder og styreleder, frem til han i 2010 forlot rollen som styreleder og alt formelt ansvar for organisasjonen. De siste årene har Stephan uttrykt et ønske om å tre inn som internasjonal leder for Ny Generasjon. I en god og grundig prosess har nåværende ledelse for Ny Generasjon Norge og Ny Generasjon Sverige, tidligere nasjonale ledere for samme nasjoner, samt personer som har koordinert og ledet det internasjonale nettverket i organisasjonen, hatt møter og kommunikasjon med Stephan rundt dette.

 

Etter disse samtalene har det blitt klart at Ny Generasjon ikke ønsker Stephan Christiansen som internasjonal leder for organisasjonen, på bakgrunn av forskjeller i lederstil, form og kultur. Ny Generasjon har gjennom flere år bygget en tydelig kultur rundt hvordan organisasjonen skal ledes og formes, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Stephan er naturligvis fri til å starte hvilke nye organisasjoner han ønsker. Ettersom det nå dessverre har blitt uttalt at det nye initiativet (skole og studentarbeidet “Jesus Movement”), skal ha blitt tatt i samråd med Ny Generasjon, samt at Ny Generasjons visjon og kapasitet ikke strekker seg mye lengre enn til Skandinavia, vil vi betone at dette ikke stemmer.

 

Ny Generasjons visjon er global. Vi har en sterk, nettverksbasert internasjonal ledelse i ett forum som består av alle de nasjonale lederne fra de syv nasjoner der Ny Generasjon arbeid er etablert med team idag. Utover disse syv nasjonene finnes det Ny Generasjonsgrupper i flere andre land som støttes utifra noen av de etablerte teamene. Ny Generasjon har også en internasjonal koordinator som arbeider sammen med forumet av ledere utifra det svenske kontoret.

 

Vi er spesielt glade for å ha ønsket velkommen representanter fra to nye nasjoner til det voksende arbeidet, under Ny Generasjons internasjonale lederdager i vår. Mer informasjon om Ny Generasjons internasjonale arbeid kan finnes på vår internasjonale hjemmeside: www.thisisnewgeneration.com.

 

David Haddeland - Daglig leder NG-Norge

Emma Bergkvist - Daglig leder NG-Sverige

Sara Borgström - Internasjonal koordinator

Styret

______________

Vi forstår at det kan være behov for oppklaringer, samtale og mulighet for å stille spørsmål rundt dette. Hvis du ønsker kontakt med oss, send gjerne dine spørsmål til partner@nygenerasjon.no. Eposten går da direkte til daglig leder og styreleder i Ny Generasjon. 

Takk for at dere står sammen med oss i vårt arbeid med å gjøre Jesus kjent på skoler og studiesteder!