IMG_4936.jpg
4.png
IMG_4936.jpg

VÅR VISJON


SCROLL DOWN

VÅR VISJON


 

Ny Generasjon er en bevegelse av kristne ungdommer som gjør Guds kjærlighet tilgjengelig på sine skoler og studiesteder.

Ikke alle går i kirka, men alle går på skolen! Det gjør skolen til en viktig arena for å dele tro. Det gjøres ved at elever fra ulike kirker og bevegelser kommer sammen for å be for sine venner og ved å leve ut evangeliet i både ord og handling på sine skoler. Ny Generasjon er ungdommer som blir enige om at "på vår skole skal ingen sitte alene i kantina". Ny Generasjon er en varm kopp kakao til trøtte medelever en kald vintermorgen etterfulgt av et "Gud velsigne deg, ha en strålende dag". Det er andakten der den enkle men stadig relevante og livsforvandlende fortellingen om Jesus møter elevene på deres hjemmebane, der terskelen for å komme er lavere enn på en gudstjeneste. Det er bibler som deles ut som en julegave eller som eksamengave ved sommeravslutningen. 

Ny Generasjon er unge mennesker som ikke skammer seg over evangeliet, men tenker: Min skole - Mitt ansvar.

 
4.png

NG I 2020


NG I 2020


HVER SKOLE TRENGER EN NY GENERASJON-GRUPPE

I Norge er det over 1600 skoler (ungdomsskole, videregående, høyskoler, universitet) med til sammen rundt 900.000 elever og studenter. I dag finnes det kristent arbeid på mindre enn 15% av dem, der Ny Generasjon har rundt 70 grupper. Ny Generasjons hårete mål er å starte 500 grupper som gjør Jesus kjent på skolen sin innen 2020. Potensielt snakker vi om i underkant av 200.000 ungdommer som kommer innenfor rekkevidde av evangeliet. For å klare dette trengs det 200 partnerkirker som starter mellom 1-5 Ny Generasjon-grupper hver. 

HVER ELEV TRENGER EN BIBEL

Vi tror at evangeliet er Guds kraft til frelse. Ny Generasjon-grupper har siden 2005 delt ut over 100.000 ny testamenter til norske ungdommer. Vår drøm er at alle elevene skal få en bibel i løpet av de årene de er på skolen.

I første omgang så er vårt mål å dele ut Ny Generasjon-bibelen til 250.000 elever og studenter i løpet av 2020. Det krever et kjempeløft. Dette handler om at en ikke kristen elev skal få bibelen presentert på et forståelig språk og med et innbydende design, i tillegg til vitnesbyrd av ungdommer som selv har opplevd den forvandlende kraften i den levende boka.