BAKGRUNN

Jesus&bananen.jpg

Mange norske ungdommer har et feil bilde av Jesus. Det de vet om Jesus har de hørt gjennom skole, konfirmasjon, media og litt kjedelige gudstjenester. Alt for mange sitter igjen med inntrykket av en kjedelig religion som ikke har noe å bidra med til livet. Jesus kommer ofte dessverre i en kjedelig innpakning. Gjennom denne andakten viser du at det å være kristen handler om å bli kjent med og følge Jesus, og at han ikke er kjedelig.

BIBELVERS

Johannes 10,10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. 

Salme 34,9 Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham.

Jeremia 29,11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

"Å være kristen handler om å kjenne Jesus!"

GJENNOMFØRINGEN

Begynn med å snakke om hvordan mange norske ungdommer har et feil bilde av Jesus. Bruk konkrete eksempler. Du kan enten referere til samtaler du har hatt med ungdommer eller erfaringer du har fra din egen oppvekst med evt. kjedelige gudstjenester, musikk eller kristendomstimer. Ta opp en banan og si at du har lyst å finne ut hvordan den smaker. Ta en stor bit med bananskrellet på. Tygg lenge og vær sikker på at du svelger ned alt sammen. Fortsett med å fortelle at det smakte vondt og at du ikke har planer om å spise banan igjen med det første. Alle forstår at når man skal spise banan så handler det om å ta vekk skallet og spise innholdet. Du kan ikke uttale deg troverdig om smaken før du har fjernet skallet.

Jesus er omgitt av mange ting. Kirker, prester/pastorer, musikk, tradisjoner, klær, påbud/forbud, bøker, filmer, historier osv. Ikke alt virker nødvendigvis like interessant for en tenåring. Da er det viktig å forstå at kristendommen handler om å kjenne Jesus.
Mange gode bøker har kjedelig cover, gode sjokolader kan ha daff innpakning og den beste presangen du får til jul er kanskje pakket inn i gråpapir. Dersom du vil vite noe om å være en kristen så handler det om å ta bort innpakningen og bli kjent med Jesus. Han er definitivt ikke kjedelig. Han ønsker heller ikke at du skal ha et kjedelig liv. Han sier: Jeg har kommet for å gi dere liv og liv i overflod.

Fortell fra ditt liv med Jesus: På hvilken måte har han påvirket livet ditt? Hvorfor vil du anbefale det?
Avslutt med å forklare hvordan du blir kjent med Jesus. Tro at Jesus stod opp fra de døde og lever i dag. Fortell til andre at Jesus er Herre. At Jesus er Herre betyr at han er sjefen.