Lignelsenom mobiltelefonen.jpg

BAKGRUNN

Alle har et forhold til mobiltelefon, så hvorfor ikke bruke mobiltelefonen til å forklare evangeliet?

BIBELVERS

Johannes 3,16 Gud elsket jo menneskene så høyt at han ga sin eneste Sønn, for at alle som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannes 14,6 Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Romerne 10,9 Dersom du altså åpent bekjenner at Jesus er Herren og av hele hjertet tror at Gud har vekket ham opp fra de døde, da blir du frelst.

”Du trenger Jesus for å få kontakt med Gud på samme måte som du trenger PIN-kode for å bruke mobilen til å få kontakt med folk" 

GJENNOMFØRINGEN

Begynn andakten med å ta fram mobilen. (Jesus fortalte den ene lignelsen etter den andre. Dersom det hadde vært mobiltelefoner på Jesu tid så hadde han helt sikkert brukt den til en lignelse.) Hva kan en mobiltelefon fortelle oss om vårt forhold til Gud?

Ulike modeller
Det finnes x antall ulike mobilmodeller. Til tross for at de er forskjellige er det likevel noen ting som er like. Mobiltelefonen er laget med en hensikt. Den brukes til å ringe med, sende meldinger og sjekke Facebook. På samme måten finnes det mange forskjellige mennesketyper, men alle er skapt med samme hensikt. Du bruker ikke en mobiltelefon til å slå i en spiker. Den er laget for kommunikasjon. Det er en hensikt med livet ditt mer enn bare å leve.

Hver enkel unik
Hver mobil har et eget nummer, som gjør den unik. Det samme gjelder oss mennesker. Alle er vi skapt unike.

Ikke av seg selv
Spør hvordan mobiltelefonen ble til? Forklar at tilfeldigheter og en gigantisk eksplosjon i mobilfabrikken har gitt denne supre modellen. Ikke sannsynlig. De fleste er enige i at det er en ingeniør som har designet og formet mobilen. På samme måte er det med oss mennesker. Gud har "designet" og skapt oss med en hensikt.

Hensikten er kontakt
Gud har skapt oss fordi han ønsker kontakt med oss. Det var utgangspunktet for Gud å skape mennesket. Dessverre valgte vi å gå vår egen vei og havnet utenfor Guds fellesskap. Konsekvensen av våre valg ser vi på jorden i dag. Det går ikke an å skylde på Gud når man ser alt som ikke fungerer som det skal. Mye kan spores tilbake til at mennesker har tatt feil valg og har enten påført seg selv eller andre skader. Til og med deler av naturkatastrofene har bakgrunn i menneskers valg om å forurense. Vi fungerer ikke slik Gud hadde tenkt. Vi blir ikke brukt til det vi er skapt for. Det blir som å bruke mobilen til å slå i spiker.

PIN-kode: Jesus
Skal du få brukt mobilen til det den er tenkt til, så må du ha en PIN-kode som aktiverer den. Jesus er PIN-koden som aktiverer ditt forhold til Gud. Han døde for dine synder og tok straffen som du skulle hatt. Han inviterer alle mennesker til å ta imot tilgivelse og få gjenopprettet kontakten med Gud. Da kan en få leve livet sitt med den hensikten som det var skapt.

Hvordan aktiveres PIN-koden?
Tror du at Jesus døde for dine synder, stod opp igjen og lever i dag? Er han Herre? Dersom ditt svar er ja, aktiveres ditt forhold til Gud og dine synder er tilgitt. Du tar imot ham gjennom tro på Jesus og å anerkjenne han som sjefen.