For at Ny Generasjons-gruppene landet vårt skal ha mulighet til å dele ut bibler på skolen er det flere som får hjelp og støtte fra sin lokale kirke, eller andre i lokalsamfunnet for å kjøpe bibler til utdeling. Dette kan være enkelt å få til for noen grupper, andre opplever at det er vanskeligere å få samlet inn penger til å kjøpe bibler til utdeling. Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for gruppene å dele ut bibler på sin skole, derfor har vi nå opprettet noe vi kaller bibelfondet, dette er penger som kan dekke beløp som gruppene mangler for å kjøpe inn bibler til å dele ut på sin skole. Du betaler med andre ord for bibler som blir delt ut til elever på Norges skoler. 

 

Ønsker du å gi en gave inn i bibelfondet kan du gi på vanlig måte via kontonr 78740534423 eller på vipps: 10687.
Merker da gaven med bibelfondet. 

 

Tusen takk for at du står sammen med oss om å gi Jesus til Norges ungdom!