Hva er Ny Generasjon?

Ny Generasjon er en registrert organisasjon som ble startet i Norge i 1996, og har jobbet aktivt med skolemisjon siden da. Vårt organisasjonsnummer er NO 977 260 469.

Vi er en tverrkirkelig organisasjon som fungerer som et verktøy for ungdom som vil gjøre Jesus kjent på skolen sin. Vårt mål er å oppmuntre og inspirere ungdom til å samle seg i grupper på skolen for å leve ut deres tro. Spesielt oppfordrer vi til å be for skolen sin og til å nå ut med evangeliet på en kreativ måte.

Koster det penger?

Det er gratis og ha Ny Generasjon-gruppe. Alle grupper får tilgang til material, ressurser, støtte og frifondsmidler.

Alle som sitter i styret i Ny Generasjon-gruppen på skolen sin må være medlem av Ny Generasjon. Førstegangssummen for medlemskap er 50 NOK og deretter en engangssum på 100 NOK hver vår for fornyelse av medlemsskapet. Det er valgfritt om man ønsker å fornye medlemsskapet fra år til år, og man kan melde seg ut når man selv ønsker det.

Selv om vedkommende har gått ut av skolen, kan man fremdeles være medlem om dette er ønskelig. Organisasjonen blir drevet av statstøtte fra antall medlemmer og frivillige gaver.

Ønsker du å melde ut barn under 15 år, kan du gjøre det ved å ta kontakt med oss.

På hvilken måte vil Ny Generasjon være i kontakt med mitt barn?

Ny Generasjon er hovedsaklig i kontakt med gruppelederne i de forskjellige lokale gruppene. Vi holder kontakten med disse ved hjelp av telefonsamtaler og sms, e-post og sosiale medier. Til tider vil vi også være i kontakt med andre medlemmer.

Hvordan tar Ny Generasjon vare på sikkerheten til mitt barn?

Alle trainees og frivillige som er med går igjennom en nøye utvelgelsesprosess og får deretter relevant opplæring. De har måttet levere anbefalingsskjema fra en lokal kirkeleder og en nær venn. Staben har levert politiattest. Ansatte og frivillige er ledet av et nasjonalt styre

Ditt barns personopplysninger er beskyttet i henhold til norsk lov og våre sikkerhetsordninger oppfyller myndighetens krav.


Er Ny Generasjon tilknyttet til en paraplyorganisasjon?

Vi er en tverrkirkelig barne og ungdomsorganisasjon under livssynsbaserte organisasjoner i LNU

Ny Generasjon får hvert år støtte fra Frifond som de lokale gruppene kan søke på. Disse pengene blir utbetalt til kontoer som de lokale gruppene har. Dette er enten private kontoer, foreldres kontoer eller i noen tilfeller, kirkens kontoer. Vi arrangerer også årlig en egen gruppelederdag, der utgftene i stor grad blir dekket av frifondsmidler. Disse midlene tilhører ikke Ny Generasjon og må derfor i tilfeller ved kjøp av for eksempel bibler igjennom oss, betales ut for å så faktureres inn igjen.

Hva er deres tilknytning til den lokale kirken?

Ny Generasjon har et tett samarbeid med kirker over hele landet. Vi oppmuntrer alle våre medlemmer til å være involvert i en lokal kirke. Ny Generasjon er ikke en erstatning for kirken, men heller et redskap som den lokale kirken kan bruke for å nå ut med evangeliet på skolene. Vi besøker jevnlig lokale kirker for å inspirere til å gjøre en forskjell på skolene i distriktet.

Vi håper dette har vært oppklarende på eventuelle spørsmål du som foresatt har sittet inne med. Skulle du likevel fortsatt lure på noe, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen oss i Ny Generasjon