Postadresse
Ny Generasjon
P.B 6742 St.Olavsplass P.kt
0130 Oslo

Tlf: +47 2247 2035
Email: hei@nygenerasjon.no
Sentralbordet er operativt:  Tirsdag – Torsdag: 10:00-16:00

Kontonr: 7874.05.34423
Org.nr: NO 977 260 469

Besøksadresse