Kjære rektor!

Vi ønsker å ha et godt samarbeid mellom oss og skolen du er leder for. Derfor har vi utformet et brev som forklarer litt hva Ny Generasjon er og hvordan du som rektor forholder deg til Ny Generasjon-gruppen. Sjekk også ut veilederen for organisasjoners plass i skolen, som vi refererer til i brevet. 

Hvis du ikke får svar på det du lurer på, ta gjerne kontakt med oss. 

 

Vedtak fra stortinget

Ett enstemmig Storting har vedtatt å be regjeringen om å gå i dialog med KS og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt, og å unngå at skoleeierne bidrar til usaklig forskjellbehandling. 

 

Behandling og innstilling

Innstilling avgitt 29.05.2018

Behandlet i Stortinget: 05.06.2018